Barnehage i solbergelva - Søk plass hos Vinnes

Vi har et samordnet opptak med Nedre Eiker kommune. Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. mars, ellers er det opptak ved behov.

Her finner du søknadskjema: gå til skjema

Her er opptakskriteriene til Vinnes barnehage
1. Barn som er prioritert etter barnehagelovens §13 (barn med spesielle behov)
2. Barn til ansatte i Vinnes barnehage
3. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen
4. Barn som bor i nærmiljøet
5. Barn som søker overflytting fra andre barnehager
6. Barn som står på barnehagens venteliste

Ved opptak skal det legges vekt på barnets alder, kjønn etc slik at gruppe­sammensetningen blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formåls­paragraf ivaretas på en skikkelig måte.


Vinnes barnehage i Solbergelva