Den gode barnehage

  Vi vi Vinnes barnehage mener at god kvalitet er
 • Det viktigste er hvordan møte mellom barn – voksne, barn-barn og voksne-voksne er. Det er viktig hvordan vi kommuniserer med hverandre, både verbalt og nonverbalt
 • Vi skal ta barn på alvor. Vi skal vise barna at de er viktig, vi skal gi barna tid, oppmuntring og anerkjennelse.
 • Vi skal veilede barna i konfliktsituasjoner slik at de senere blir gode konflikt løsere.
 • Vi skal gi barna trygghet og omsorg. Dette er et godt utgangspunkt for trivsel og læring. Hvert barn er et unikt menneske med mange gode egenskaper.
 • Vi skal gi barna utfordringer og mestringsfølelse.
 • Barna skal lære å forholde seg til andre.
 • Barna skal oppleve seg som en god lekevenn og oppleve det å ha en god lekevenn.
 • Barna skal ha et godt leke og læringsmiljø slik at gode basiskunnskaper utvikles.
 • Barn skal ha medvirkning på sin hverdag. De skal bli hørt.
 • Personalet skal være omsorgsfull, imøtekommende og løsningsfokusert.
 • Personalet skal være gode rollemodeller.
 • Den gode barnehage skal være godt organisert slik at vi unngår unødvendig stress og mas.
 • Den gode barnehage har et plansystem og vurderer sitt arbeid.
 • Den gode barnehage har et godt pedagogisk tilbud som er tilrettelagt det enkelte barn.