Satsningsområder

I Vinnes barnehage jobber vi med:

  • Trygghet og omsorg
  • Relasjoner
  • Vennskap
  • Lek
  • Tidlig innsats
  • Engasjerte og tilgjengelige voksne

Trygghet og omsorg

Vi ønsker å bli husket som en hjertevarm barnehage. Føler barna seg trygge, ivaretatt og får omsorg vil de utvikle seg til trygge og tillitsfulle personer med god selvfølelse. Vi har vært på kurs i bruk av Trygghetssirkelen (Bok: «Se barnet innenfra»)

Relasjoner

Vi skal ta i mot nye foreldre, barn og ansatte på en god måte. Barna ser hvordan vi møter barn, foreldrene og hverandre, og forhåpentlig er vi gode rollemodeller! Vi har utarbeidet noen kjøreregler for hva vi legger i god kommunikasjon.

Vennskap

I Vinnes barnehage skal alle erfare / lære å være en god venn og ha gode lekevenner. Les mer om dette i vår vennskapsplan.

Lek

Lek er jo den viktigste aktiviteten til barna! Vi har jobbet mye med: LEK med fokus på vennskap.

Tidlig innsats

Alle barn skal få rett hjelp så tidlig som mulig. Vi har vært på mange kurs / konferanser de siste årene. Vi følger Nedre Eiker kommune sin satsning på dette.

Engasjerte og tilgjengelige ansatte.

Hos oss står barna i fokus! Vi skal gi de vår tid og oppmerksomhet. For å få engasjerte ansatte må vi tilrettelegge for kursing, opplæring og veiledning av personalet.