Skip to main content

Søk plass i Vinnes Barnehage

Pris: Vi følger statens makspris for barnehager. Juli er betalingsfri.

Hvorfor søke plass i Vinnes barnehage i Solbergelva?

  • Vi er en foreldre eid barnehage, dvs. at alle inntekter går til driften av barnehagen og ingen som tar ut utbytte.

  • Vi har et stabilt personale som er engasjerte i barnas hverdag. Hos oss er barna sentrum!

  • Vi har fokus på trygghet og omsorg.

  • Vi har et grønt og flott uteområde med frukt, bær og masse grønt gress. En tumleplass med rom for fysisk aktivitet og lek, samt gode barndomsminner som å springe barbeint i grønt gress.

Om oss

Vinnes barnehage SA er en privat foreldre eid barnehage som har vært i drift siden juli 1991.

Barnehagen ligger på Vinnes i Solbergelva, Drammen kommune. Vi tilhører Solberg skolekrets.

Vinnes barnehage SA er godkjent for barn i alderen 1- 6 år (skolestart)

Vi har 11 årsverk hvorav 5 er utdannet førskolelærere.

Vi følger pedagog og bemanningsnormen. Dere kan sjekke på

Barnehagen drives av et styre bestående av foreldre som velges på årsmøte.

Foreldrene har 2 representanter som sitter i SU (Samarbeidsutvalget).

Barnehagen har et aktivt FAU som består av min 6 foreldre. De arrangerer juletrefest og sommeravslutning.

Praktisk info

Taushetsplikt og opplysningsplikt

I følge barnehagelovens § 20 har ansatte i barnehagen taushetsplikt. Vi har i følge barnehagelovens § 22 og § 23 opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten.

Den som skal arbeide i barnehagen må fremlegg tilfredsstillende politiattest.

Sykt barn

Barnehagens vedtekter § 14:

På grunn av smittefaren skal syke barn holdes hjemme fra barnehagen. Hvis barnet ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør styrer om barnet kan være i barnehagen eller ikke. Barn som har feber, har en smittsom sykdom eller kaster opp/diaré skal være hjemme.

Mat og måltider

Frokost

Frokost fra 08.00-08.30. Barn som skal spise frokost må være i barnehagen senest 08.00. Barna må ha med matpakke til frokost. OBS 2 matpakker på tirsdager pga turdag.

Lunsj

Til lunsj serverer vi grovt brød og ulike typer pålegg. Vi tilbyr ikke søtt pålegg som syltetøy og sjokoladepålegg. Vi har ulike typer oster, kjøttpålegg, fiskepålegg, egg og leverpostei. Til lunsj serverer vi ekstra lett melk og vann.

Mellommåltid

Til mellommåltid serverer vi ½ skive brød og frukt / grønnsaker. Kun vann som drikke til dette måltidet.

Bursdager

Vi feirer barnas bursdag med flagg, krone og sang. Hva som skal evt spises ordner dere foreldre. Vi ønsker kun en enkel feiring og ønsker kun frukt, ispinner eller muffins. Vi tillater ikke brus, saft og kaker.

Forsikring

Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund og har forsikret sine barn og ansatte i deres forsikringsordning.

Vigilo

Vi benytter Vigilo som digitalt kommunikasjonsverktøy. Drammen kommune bruker også vigilo i kommunale barnehager og skoler.

Avdelingene

I Vinnes Barnehage har vi 3 avdelinger:

  • Hakkebakke

  • Kardemomme

  • Tiriltoppen

Personalet består av 4 pedagogiske ledere og 1 barnehagelærer med barnehagelærerutdannelse , 4 fagarbeidere og 2 assistenter.

Daglig leder er utdannet barnehagelærer.

Barnehagen er godkjent for 52 plasser fordelt på alder 1 – 6 år.

Vi følger normen for bemanning og pedagog.

Kontakt Vinnes Barnehage

Telefon

Barnehagen: 960 15 617

Hakkebakke: 94 79 05 03

Kardemomme: 94 78 98 82

Tiriltoppen: 94 79 02 28

Daglig leder

Mobil daglig leder: 960 15 617
E-postadressedl@vinnesbarnehage.no

Dere kan spørre etter barnehagens Daglig Leder: Lene Kristin Lindgren.


Åpningstider

Mandag-fredag: 07:00-16:45

Post- og besøksadresse

Vinnes Barnehage BA Organisasjonsnr 957 640 672 Lillevinnes 14 3057 Solbergelva

Kommer du på besøk? Bare fyll inn hvor du kjører fra, så får du kjøreruten.