Om oss

Om oss i Vinnes BarnehageVinnes barnehage SA er en privat foreldreeid barnehage som har vært i drift siden juli 1991.

Barnehagen ligger på Vinnes i Solbergelva, Drammen kommune. Vi tilhører Solberg skolekrets.

Vinnes barnehage SA er godkjent for barn i alderen 1- 6 år (skolestart)

Vi har 11 årsverk hvorav 5 er utdannet førskolelærere.

Vi følger pedagog og bemanningsnormen. Dere kan sjekke på barnehagefakta.no

Barnehagen drives av et styre bestående av foreldre som velges på årsmøte.

Foreldrene har 2 representanter som sitter i SU (Samarbeidsutvalget).

Barnehagen har et aktivt FAU som består av min 6 foreldre. De arrangerer juletrefest og sommeravslutning.