Om oss

Om oss i Vinnes BarnehageVinnes barnehage er en privat foreldreeid barnehage som har vært i drift siden juli 1991.

Barnehagen ligger på Vinnes i Solbergelva, nær grensa til Drammen kommune. Vi tilhører Solberg skolekrets.

Vinnes er godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Vi har 14 plasser for barn under 3 år og 38 plasser for barn over 3 år.

Vi har 11 årsverk hvorav 5 er utdannet førskolelærere.

Vi følger barnehagelovens § 17 og 18 om personaltetthet og krav om godkjent utdanning.

Barnehagen drives av et eierstyre bestående av foreldre som velges på årsmøte.

Foreldrene har 2 representanter som sitter i SU (Samarbeidsutvalget).

Barnehagen har et aktivt FAU som består av min 6 foreldre. De arrangerer pølsemiddag, juletrefest og sommeravslutning.