Planer og vedtekter

Her finner du et utvalg av dokumenter og informasjon som forteller hvordan vi i Vinnes Barnehage jobber, hvilke mål vi har og hvordan vi håndterer hverdagen i barnehagen.

Du vil også finne mer relevant informasjon om praktiske ting hos oss under menyen "Om oss".